Ergonomian tuominen suunnittelukäytäntöihin

On kyse kuluttajatuotteista, työtehtävistä tai vaikka työpisteistä, hyvän lopputuloksen kannalta oleellista on hyödyntää ergonomiatietoutta suunnittelussa hyvissä ajoin. Työpaikalla ergonomian onnistunut soveltaminen näkyy parhaimmillaan työn tehostumisena ja toisaalta työn kuormittavuuden vähenemisenä. Jälkikäteen tehtävien kalliiden muutosten tarve vähenee, kun asiat on mietitty etukäteen ja valitut ratkaisut ovat ergonomisesti järkeviä. Voimme auttaa yritystänne suunnittelutoiminnan kehittämisessä tuomalla mukaan kannaltanne oleellisen ergonomiatietämyksen.

Ergonomista tietoa tarvitaan myös päätettäessä yrityksen hankinnoista, erityisesti työpistekalusteista. Hyvissä ajoin luodut ergonomiset kriteeristöt helpottavat ja sujuvoittavat hankintoja ja takaavat onnistuneen lopputuloksen. Ergonomisten kriteeristöjen luominen yhdessä yrityksen toimijoiden kanssa on yksi toimintatavoistamme.

Tuotekehityksen tuki

Tuotteiden ergonomiaa ja käytettävyyttä kehitettäessä tarvitaan tietoa ihmisten mitoista, suositeltavista voimista, liikkeistä ja kuormituksesta. On myös tiedettävä, miten ihminen havaitsee, tulkitsee ja jäsentää tietoa, sillä hyvä tuote viestii käyttömahdollisuuksistaan ja oikeista käyttötavoista. Annamme asiantuntija-apua tuotesuunnitteluun sekä tuotteiden ja prototyyppien ergonomian ja käytettävyyden arviointiin.

Ergonomiset selvitykset, fyysisen kuormittumisen arviointi

Työn ja työpaikan kehittäminen alkaa nykytilanteen kartoittamisesta. Ergonomisilla selvityksillä kehittämiskohteista ja tarpeista saadaan arvokasta tietoa. Osaamisemme kattaa niin perustason selvitykset kuin vaativammat työasentojen, voimankäytön ja biomekaanisen kuormittumisen arvioinnit. Fyysisen kuormittumisen arvioinnissa tavanomaisia kohteita ovat esimerkiksi nosto- ja toistotyöt.

Ergonomiakoulutus

Annamme koulutusta niin alakohtaisilla ergonomialuennoilla kuin ergonomiamenetelmien työpajoissa. Alakohtaisia luentoja ovat esimerkiksi tietokone- ja laboratoriotyön ergonomialuennot.

Ergonomiamenetelmien koulutustarjontamme on laaja. Annamme koulutusta mm. ergonomian havainnointimenetelmistä ja lihassähköisen aktiivisuuden (EMG) hyödyntämisestä ergonomiassa ja työn kuormittavuuden arvioinnissa. Havainnointimenetelmiä ovat esimerkiksi yleiskäyttöinen QEC (Quick Exposure Check) nopeaan kuormittavimpien työvaiheiden seulontaan. OCRA tarkistuslista on tarkoitettu arvioimaan toistotyön aiheuttamaa riskiä yläraajan rasitussairaudelle. Laajemmassa versiossa menetelmää voidaan hyödyntää mm. työkierron suunnittelussa minimoimalla työntekijöille aiheutuva yläraajojen toistotyökuormitus erilaisissa työkierron työpistekombinaatioissa.

Ota yhteyttä! Keskustellaan, miten ergonomia-asiat saadaan teillä toimimaan.